6972212978 Διστόμου 3, Μαρούσι vaskonto@gmail.com
hero image
 


 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
Βασίλειος Α. Κοντογεωργάκος Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Μαρούσι Αττική
Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

  Χαλάρωση αρθροπλαστικής ΔΕ ισχίου μετά από 18 έτη.
Αποκατάσταση με αντικατάσταση της κοτύλης και χρήση σφήνες τανταλίου με πολύ καλό λειτουργικό αποτέλεσμα.